Gwybodaeth am

  • Yr CDL
  • DairyCo
  • Cwrdd â’r tîm

 Nod y Ganolfan Datblygu Llaeth yw hwyluso datblygiad y diwydiant llaeth yng Nghymru trwy ddarparu gwasanaeth trosglwyddo technoleg rhagweithiol a gwybodaeth am y farchnad.

Ar hyn o bryd mae’r Ganolfan wrthi’n cyd-gyflenwi’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru’.  Nod y prosiect yw cryfhau’r diwydiant llaeth yng Nghymru gan sicrhau ei fod yn ddewis gyrfa ymarferol i bobl ifanc.


Darperir y prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru’  trwy Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Ynni (SCES) sy’n rhan o  Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007- 2013 a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac mae’n cael ei redeg gan DairyCo a’r Ganolfan Datblygu Llaeth.


Mae’r prosiect yn cynnwys chwe modiwl, gyda phob un yn anelu at wella effeithlonrwydd o fewn y Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru.


I gael mwy o wybodaeth am y prosiect cliciwch yma.

 

 Mae’r Ganolfan Datblygu Llaeth yn darparu’r prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru’ ar y cyd â DairyCo.

Mae DairyCo yn lledaenu gwybodaeth o safon fyd-eang i ffermwyr llaeth ym Mhrydain er mwyn iddyn nhw elwa o ddyfodol cynaliadwy.


I gael mwy o wybodaeth am DairyCo a beth sydd ar gael ganddynt cliciwch yma.

 

Neil Nicholas - Swyddog Effeithlonrwydd Ynni

Ff: 01554 748577   e-bost: neil.nicholas@colegsirgar.ac.uk

 

John Owen - Swyddog Gwerth Porfa a Rheolwr Fferm

Ff: 01554 748571  e-bost: john.owen@colegsirgar.ac.uk

 

 

John Griffiths - Rheolwr Y Ganolfan Datblygu Llaeth

Ff: 01554 748570  e-bost: john.griffiths@colegsirgar.ac.uk  

 

 

Menna Davies - Swyddog Cyfathrebu Cymru

Ff: 07875 098173  e-bost: menna.davies@dairyco.ahdb.org.uk

 

Louise Thomas - (Dairy Co Swyddog Maes Cymru)

Ff: 07767 001544   e-bost: louise.thomas@dairyco.ahdb.org.uk

[Richard Davies - DairyCo Swyddog Maes Cymru Gogledd Cymru]

Ff: 07966 237 841
E: richard.davies@dairyco.ahdb.org.uk