Diwydiant Llaeth Cymru - Eich Llais, Eich Dyfodol.

Mae canlyniadau'r ymgyrch llwyddiannus y diwydiant llaeth yng Nghymru yn Eich Llais, Eich Dyfodol bellach ar gael yn yr adroddiad sydd ynghlwm.


Mae nifer terfynol y ffermwyr llaeth a ymatebodd i'r arolwg, naill ai drwy hunan-gwbwlhau neu drwy gyfweliad dros y ffôn oedd 943. Mae hyn yn golygu dal yr arolwg barn a safbwyntiau o fwy na 50% o ffermwyr llaeth yng Nghymru.

Diolchiadau
Dymunwn ddiolch i'r holl ffermwyr llaeth a gyfrannodd at yr arolwg a phawb sy'n gysylltiedig â'r broses ymgyrch i gynhyrchu'r adroddiad hwn. Hoffem hefyd ddiolch i aelodau Gr?p Llywio'r Prosiect (a oedd yn cynnwys rhandaliad allweddol ar gyfer y prosiect hwn) am eu cefnogaeth.