Crynodeb o’r newyddion

Wythnos Blasu Ysgol Milfeddygol

Yn Awst 2012, ymunodd Canolfan Datblygu Llaeth Sir Gâr â Chanolfan Milfeddygol Rhanbarthol Cymru  i ddarparu wythnos blasu ysgol filfeddygol gyntaf Cymru ar gyfer darpar ddisgyblion sy’n awyddus i ddilyn gyrfa mewn milfeddygaeth.  Daeth disgyblion 16 i 17 oed o Dde a Gogledd Cymru, ac o mor bell â Llundain, i aros yn Sir Gaerfyrddin am wythnos i brofi bywyd fel myfyriwr milfeddygol yng Ngelli Aur.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar Ganolfan ar 01554 748570.