Prosiect Gwella’r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru

  • Golwg Cyffredinol

Gwneir y prosiect 'Gwella'r Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru' yn bosibl trwy Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi, sy'n rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac mae'n cael ei redeg gan DairyCo a'r Ganolfan Datblygu Llaeth.

 

Nod y prosiect yw atgyfnerthu'r diwydiant llaeth yng Nghymru a sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ddewis gyrfa ymarferol i bobl ifanc. Mae'r prosiect yn cynnwys chwe modiwl, gyda phob un yn anelu at wella effeithlonrwydd o fewn y Gadwyn Gyflenwi Llaeth yng Nghymru.

Teitl y pump modiwl :-:

  • Gwerth Porfa
  •  Cydweithio& Grwpiau Effaith
  •  Effeithlonrwydd Ynni
  •  Digwyddiadau Iechyd y Fuches llaeth

         

                

 Darperir y prosiect ‘Gwella’r Gadwyn Cyflenwi Llaeth yng Nghymru’  trwy Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Ynni (SCES) sy’n rhan o  Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007- 2013 a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.